רקע

מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה – רמלה, הוקם בשנת 2003 במטרה ליצור תהליך של שינוי חברתי ברמה העירונית, לצמצום הקונפליקטים בחברה הרמלאית המגוונת, תוך יצירת דיאלוג בקרב התושבים על - ידי פעולות גישור, הסברה ומניעה. למרכז הגישור וועדת היגוי המורכבת מגופים שונים ותושבים, זאת על מנת לשמור על המרכז כגוף ניטרלי השייך לכולם.
במהלך כל שנות פעילותו עוסק ופועל המרכז עם הקהילות השונות והמגוונות הקיימות בעיר. המרכז נותן מענה על פי צרכים של כל קהילה בנפרד וזאת על מנת לשמר את המסורתיות ותפיסת העולם וכן מקיים פעילויות שונות המחברות בין הקהילות השונות, כאשר המכנה המשותף הוא החיים המשותפים והזהות הרמלאית.
המרכז מתבסס על 40 מגשרים מתנדבים (שעברו הכשרה מעשית בגישור), ו – 142 פעילים בדיאלוג קהילתי רב תרבותי, בניית הסכמות מן הקהילות שונות שגויסו על ידי מרכז הגישור.

מפעילויות מרכז הגישור:

גישורים רב תרבותיים בנושאים שונים: 

סכסוכי שכנים, צרכנות, סכסוכי משפחה, חובות, יחסי עבודה, גישור רב צדדי, בני נוער, גישור מסורתי ועוד.

שיתופי פעולה: 

ש.י.ל (שירות ייעוץ לאזרח), תרבות הדיור – (מודל עבודה), המחלקה לשירותים חברתיים, המשטרה – שיטור קהילתי (מודל עבודה), תאגיד המים ת.מ.ר., הוועדה המקומית לתכנון ובניה, עמידר. (מודל עבודה), תכנית גישור ובעלי צרכים מיוחדים, בית משפט קהילתי, שיקום והתחדשות העיר, מוטב יחדיו, אגף החינוך, יח' הסדר מותנה משטרת ישראל, המפקחת על המקרקעין.

נתונים:

מאז ינואר 2006 ועד יוני 2019, התקבלו במרכז הגישור כ- 2375 פניות מהקהילה ומבית המשפט. בממוצע כ - 15 פניות מידי חודש.
רובם המוחלט של הגישורים- כ 80% מסתיימים בהצלחה, כך שבסיום ההליך נחתם הסכם המקובל על שני הצדדים.

דיאלוג קהילתי רב תרבותי:

 מתוך ההכרה במורכבותה התרבותית של העיר רמלה על מגוון הדתות, התרבויות והעדות שבה, החליט מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה – רמלה על הובלת תהליכי פיתוח קהילה ולשותפות בתהליכי קבלת החלטות, לפיתוח רשתות חברתיות, רב תרבותיות וקהילתיות ולעשייה משותפת לרווחת העיר כולה. דיאלוג קהילתי רב תרבותי הוקם במטרה להתמודדות עם נושאים וקונפליקטים רב תרבותיים באמצעות הגדרת הצרכים המשותפים וביצוע הפעולות הנדרשות למימוש צרכים אלו באמצעות שותפות של תושבים ואנשי מקצוע המייצגים את מנעד התרבויות הרחב והמגוון בעיר רמלה. במסגרת הדיאלוג הקהילתי פועלות מספר קבוצות:

דיאלוג קהילתי רב תרבותי, פורום מנהיגים:

בפורום חברים מנהיגים ממגוון הקהילות העדות והדתות בעיר, יהודים וערבים מוסלמים ונוצרים, ותיקים ועולים, דתיים וחילוניים. שותפים לפורום, מנהלים בכירים בעיריית רמלה, מנהלי יחידות שונות ומפקד תחנת משטרת רמלה, הפורום פועל במטרה לייצר דיאלוג ועשייה משותפת בין המנהיגים והקהילות השונות בעיר.

דיאלוג אקטואלי:

המרכז מקיים ערבי שיח בנושאים שונים ומגוונים לצורך היכרות מעמיקה עם התרבויות והקהילות השונות בעיר וכן בנושאים אקטואליים הנמצאים על סדר היום בחברה הרמלאית בפרט ובחברה הישראלית בכלל.

שבוע דיבור חדש:

מרכז הגישור משתף פעולה ומוביל ברמלה את שבוע דיבור חדש, מיזם השואף לחזק את תרבות המחלוקת בחברה הישראלית ולעודד שיח והיכרות תוך מגזריים ובין מגזריים באמצעות הקניית מיומנויות תקשורת ודיאלוג ובאמצעות היכרות עם פרקטיקות המקדמות ניהול מחלוקות באופן בונה. במהלך השבוע מקיים המרכז פעילויות שונות כגון: פעילות שיח ספונטני בשוק העירוני ובנקודות מרכזיות נוספות, פעילות בבתי ספר ועוד.

"אקטיביזם לסובלנות":

מטרת תכנית זו הינה לעודד גישה אקטיביסטית המקדמת עשייה למען הסובלנות בין אנשים, שכנים וקהילות. כמו כן, ליצור סינרגיה בין היוזמות ולהרחיב בצורה משמעותית את השיח העירוני על סובלנות, ואת מעגלי ההשפעה ברמה המקומית וברמה הארצית.

בניית הסכמות בבתים משותפים:

מתן כלים לתושבים במטרה להגיע לפתרונות עצמאיים לבעיותיהם, שיפור איכות חייהם והעצמתם. איתור צרכים, בעיות ונושאים בבניין משותף והובלת הדיירים לתהליך של בניית הסכמות למציאת פתרונות מקובלים במטרה להגעתם לפתרונות עצמאיים לבעיותיהם, שיפור איכות חייהם והעצמתם.

בניית הסכמות להתחדשות עירונית:

מרכז הגישור פיתח תוכנית לקורס בניית הסכמות להתחדשות עירונית למגשרים, פעילים ובוגרי קורס גישור. מטרת הקורס הינה הקמת קבוצת מגשרים ופעילים שילוו תהליכי בניית הסכמות להתחדשות עירונית.

גישור בחינוך:

המרכז מקדם בניית תשתית לגישור ויישוב סכסוכים בתי הספר להנחלת "השפה הגישורית"
מטרת התוכנית היא להעניק לתלמידים חשיבה יזמית חדשה, שפת תקשורת אחרת, פתרון קונפליקטים, שיתופי פעולה מדויקים, מנהיגות אישית, הקשבה פעילה ולקיחת אחריות אישית – כל אלה ועוד. התוכנית הינה שנתית

בית משפט קהילתי:

במסגרת שיתוף פעולה עם בית משפט קהילתי, פותח מודל עבודה המותאם לעקרונות הגישור קבוצת נאשמי בית משפט מקבלים הכשרה "בשפה הגישורית" ובפתרון קונפליקטים וזאת בהתאם לצרכים.

כשירות תרבותית:

המרכז מוביל תהליכים לפיתוח שירותים כשירי תרבות בעיר. מטרת התוכנית הינה לפתח ידע, מיומנויות וכלים לעבודה מותאמת תרבותית במחלקות העירייה ומוסדות נוספים כגון: תחנת משטרת רמלה, והדרג הפיקודי של כיבוי אש איילון. כשירות תרבותית (Cultural Competence) הינה היכולת להתאים את השירות המקצועי לתרבויות וזהויות של הלקוחות.

פיתוח כוח אדם מקצועי והכשרות:

קורס גישור בסיסי: 274 תושבים סיימו קורס גישור וחלקם מתנדבים במסגרת המרכז, סה"כ הפעיל המרכז 19 קורסי גישור.
"פרקטיקום": התנסות מודרכת בגישור בתחום הקהילה כפיילוט ראשון בארץ 30 משתתפים סיימו ומתנדבים במרכז (5 קורסים).
תפ"ם: תכנית פיתוח מקצועי לצורך הרחבת ארגז הכלים של המגשרים המתנדבים.

צוות מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה – רמלה

פרטי התקשרות:

מרכז גישור
08-9771899

שפות בהן ניתן השירות: עברית, ערבית, אמהרית, רוסית, אנגלית.

מרכז הגישור ברמלה הינו אחד ממרכזי הגישור המובלים בארץ והייחודיות של רמלה כעיר רב תרבותית וקולטת עלייה הופכת את המרכז לאחד השירותים החשובים והמתבקשים בקהילה