קרן רמלה עוסקת בהפעלת פרויקטים עירוניים ובקידום וייזום פרויקטים חדשים לרווחת כלל תושבי העיר רמלה בתחומי החינוך וההשכלה, התרבות, הרווחה, הקליטה, הפנאי והפיתוח.

העיר רמלה מונה כיום כמעל 80,000 תושבים ועברה תהליך גידול אוכלוסין מסיבי בעשור האחרון. במהלך שנים אלו קלטה העיר אלפי עולים ואוכלוסייתה גדלה בשיעור חסר תקדים וצפויה להכפיל את גודלה תוך 10 שנים.

אוכלוסיית העיר הינה מגוונת ומורכבת מעולים וותיקים ועולים חדשים מ-63 מדינות, נוצרים, מוסלמים ובדואים.

מתוך נתונים אובייקטיביים אלו נוסדה קרן רמלה, אשר שמה לעצמה מטרה לשפר את איכות חייהם של כלל תושבי העיר, לעודד את צמיחתה ולאפשר מיצוי מיטבי של המשאבים העירוניים.